Přihlášení

 

Reklama

Nastavení mravnostního filtruUpozornění

Chystáte se zobrazit, nyní skryté položky (na webu Psina.cz) s erotickou nebo brutální tématikou, přečtěte si proto prosím pozorně následující instrukce:

Stisknutím tlačítka 'povolit' potvrzuji, že

  1. je mi více než osmnáct let a že jsem dosáhl zletilosti
  2. pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem
  3. souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu
  4. sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně
  5. budu si vybírat a používat pouze a výhradně takové materiály, které neporušují zákony státu, ve kterém se nacházím
  6. neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení
Souhlasím a potvrzuji výše uvedené.

  
 
 
  • Spřátelené weby